ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2566

ยินดีต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา

สู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์โรงเรียนเถินวิทยา

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 2/2566

1. ในครั้งแรกที่เข้าระบบ ให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลขศูนย์  "0" 13 หลัก แบบนี้ 0000000000000

 

2. ตรวจสอบชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน" เพื่อพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจก่อนลงทะเบียนชุมนุม

 

3. การเข้าระบบลงทะเบียนกิจกรรม ให้นักเรียน คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม"  ระบบจะให้นักเรียนกดยอมรับข้อตกลงในการลงทะเบียน

 

4. ระบบจะให้นักเรียน กรอกเลขประจำตัวนักเรียนอีกครั้ง และ ระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็น เลข "0" 13 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูล ถ้าข้อมูลนักเรียนถูกต้องให้ กด "ดำเนินการขั้นตอนต่อไป" 

 

5. ระบบจะให้นักเรียนเลือกชุมนุมที่นักเรียนสามารถลงได้ ซึ่งจะแสดงจำนวนนักเรียนที่เปิดรับ จากนั้นถ้านักเรียนแน่ใจแล้ว ให้กด ยืนยันข้อมูล